PRIVACY VERKLARING

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Bij het uitvoeren van de overeenkomst krijgt Stichting Kinderspelweek Ten Post persoonsgegevens tot zijn beschikking. Dat zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een natuurlijk persoon horen, of die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon, zoals naam, adres, geboortedatum, enzovoort. Stichting Kinderspelweek Ten Post is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Door het aangaan van de overeenkomst geeft u Stichting Kinderspelweek Ten Post uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, ook buiten de organisatie van Stichting Kinderspelweek Ten Post.

Wij verwerken gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.

Wij gebruiken uw gegevens om de inschrijving voor de kinderspelweek voor u uit te voeren en om contact met u op te nemen bij calamiteiten, de deelnemersadministratie te voeren en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Stichting Kinderspelweek Ten Post verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Stichting Kinderspelweek Ten Post gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT systemen veilig te houden, maar ook beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Stichting Kinderspelweek Ten Post kan deze privacyverklaring aanpassen. Bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u ons daartoe mailen op info@kswtenpost.nl

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Tijdens onze Kinderspelweek laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, kamp en andere momenten tijdens de week. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van deelnemers. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens de Kinderspelweek. De organisatie heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere deelnemers soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.