Zoals op het opgavenformulier vermeld is wordt er ook van de ouders een inspanning verwacht om de KinderSpelWeek mogelijk te maken.

Dit is de link naar het schema